มะเร็งเต้านม อาการของมะเร็งเต้านม ระยะต่างๆ

มะเร็งเต้านม ระยะที่ 1 : คือ ระยะเริ่มแรก ซึ่งจะไม่มีอาการป่วยจะมีเพียงการตรวจเจอก้อนเนื้อขนาดเล็ก – ก้อนเนื้อมะเร็ง ที่ตรวจเจอ จะมีขนาดเล็กกว่า 2 ซม. – มะเร็ง ระยะที่ 1 เชื้อมะเร็งยังไม่ลุกลามเข้าสู่ ต่อมน้ำเหลือง – มะเร็ง ระยะที่ 1 เชื้อมะเร็งยังไม่ลุกลามเข้าสู่ ต่อมอวัยวะอื่น หากตรวจพบมะเร็งเต้านม ตั้งแต่ระยะที่ 1 ผู้ป่วยมีโอกาส ที่จะรักษาได้หายขาดถึง 80% เลยที่เดียว ดังนั้น สำหรับผู้หญิงทุกคนที่เข้าสู่่ช่วงวัย ที่มีความเสี่ยงกับการเกิดมะเร็งเต้านม ควรหมั่นตรวจมะเร็งเต้านม ด้วยตัวเองบ่อยๆ เพื่อให้สามารถตรวจเจอมะเร็งได้ตั้งแต่ระยะแรก และทำการรักษาได้ทันท่วงที มะเร็งเต้านม ระยะที่ 2 1. มะเร็งเต้านม ในระยะที่ 2 กรณีที่ 1 ก้อนมะเร็งที่มีขนาด 2 ถึง 5 ซม. – เซลย์มะเร็ง …

Continue reading ‘มะเร็งเต้านม อาการของมะเร็งเต้านม ระยะต่างๆ’ »

วิธีตรวจเต้านมด้วยตนเอง การตรวจเต้านมด้วยตนเอง

การตรวจเต้านมตนเอง อย่างสม่ำเสมอในสตรี วัยตั้งแต่ 25-45 ปี นั้น จะช่วยให้ สามารถพบสิ่งผิดปกติของเต้านม ได้ตังแต่เริ่มมีอาการ โดยเฉพาะการพบก้อน ตุ่มหรือไตแข็งผิดปกติที่เต้านม ซึ่งทำให้ สามรถตัดสินใจรีบปรึกษาแพทย์ เพื่อตรวจว่า ก้อนเนื้อที่หน้าอกที่พบนั้น มีอันตรายหรือไม่ เพราะหาก ก้อนเนื้อที่ตรวจเจอนั้น เป็นเนื้อร้าย หรือ มะเร็งเต้านม ก็จะได้เข้ารับการรักษาทันที ยิ่งพบความผิดปกติได้เร็วเพียงไร โอกาสในการักษาให้หายขาดและปลอดภัย ก็มีมากขึ้นเพียงนั้น วิธีที่จะพบความผิดปกติของเต้านม ตั้งแต่ ระยะเริ่มแรก คือ การตรวจเต้านม ด้วยตนเองเดือนละครั้ง ซึ่งควรทำการตรวจ หลังหมดประจำเดือนประมาณ 7 วัน ในช่วงที่เต้านมคัดตึง ไม่ควรทำการตรวจ เพราะการตรวจอาจผิดพลาดได้ การตรวจเต้านมด้วยตนเอง ทำดังนี้ ขั้นที่ 1 ตรวจในขณะอาบน้ำ ระหว่าง อาบน้ำเป็นระยะเวลาที่ผิวหนังเปียก ลื่นทำให้การตรวจง่ายขึ้น ทำได้โดยใช้ปลายนี้วมือวาง ราบบนเต้านม ให้คลึง สัมผัสเบาๆ ทั่วเต้านม เพื่อหา ก้อนเนื้อ หรือ ไตแข็งบนเต้านม …

Continue reading ‘วิธีตรวจเต้านมด้วยตนเอง การตรวจเต้านมด้วยตนเอง’ »

สาเหตุ มะเร็งเต้านม และ การรักษา มะเร็งเต้านม

มะเร็งเต้านม เป็นอีกหนึ่งโรคร้ายแรง ที่เกิดขึ้นได้กับผู้หญิงทุกคน มะเร็ง เป็นสาเหตุการตายที่สำคัญอย่างหนึ่งในสตรีอายุ 35 ปีขึ้นไป ซึ่ง มะเร็งเต้านมนั้น เราสามารถตรวจเจอได้ด้วยตนเองด้วย การตรวจเต้านม ซึ่งจะทำให้เราได้รับการรักษาแต่เนิ่นๆ หากพบความผิดปกติเกี่ยวกับเต้านม วันนี้เราเลย จะขอนำเสนอ วิธีการรักษาของผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งเต้านม ซึ่งในการรักษาจะมี 2 วิธีหลักๆ คือ รักษาโดยการผ่าตัด และ การใช้เคมีบำบัดเพื่อการรรักษา รักษา มะเร็งเต้านม โดยการผ่าตัด วิธี Radical mastectomy คือ การผ่าตัดเต้านมซีกนั้นออกไปหมด กล้ามเนื้อใต้นม ต่อมน้ำเหลืองบริเวณรอบๆ จะถูกผ่าตัดออกทั้งหมดเพื่อป้องกันไม่ให้มะเร็งลุกลาม วิธีนี้เป็นวิธี ที่จะใช้เมื่อพบว่า มะเร็งได้ลุกลามไปมากแล้ว ในผู็ป่วยที่ตรวจพบ ตั้งแต่ระยะแรก และ มะเร็งยังมีขนาดเล็ก แพทย์อาจใช้วิธีที่เรียกว่า Simple mastectomy วิธี Radio-Therapy คือ การฉายรังสีบริเวณที่ ทำการผ่าตัด ก้อนเนื้อ ออกไปแล้ว วิธี Chemo-therapy คือ การให้ยา …

Continue reading ‘สาเหตุ มะเร็งเต้านม และ การรักษา มะเร็งเต้านม’ »

ผู้หญิงส่วนใหญ่ ละเลย การตรวจเต้านม ด้วยตนเอง

โรคมะเร็งเต้านม ในผู้หญิงนั้น เป็นโรคที่หาก มีการตรวจพบตั้งแต่ เริ่มมีอาการ หรือ เริ่มเกิดก้อนเนื้อก่อตัว ที่เต้านม ของผู้ป่วย ย่อมจะส่งผลให้สามรถเข้ารับการรักษาได้อย่างรวดเร็ว และ โอกาสที่จะหายจากโรค ก็จะมีสูงขึ้นมากๆ แต่ Breakthrough Breast Cancer ได้รายงาน ผลสำรวจเกี่ยวกับ การตรวจเต้านมของตนเอง ของผู้หญิง 1000 คน ดังนี้ ร้อยละ 13 ของผู้หญิง ไม่คิดว่าจำเป็นที่จะต้องตรวจเต้านมของตนเอง ร้อยละ 18 ของผู้หญิง ไม่รู้เลยว่าเราจำเป็นต้องตรวจเต้านมตัวเองด้วย ร้อยละ 15 ของผู้หญิง ไม่ตรวจโดยให้เหตุผลว่ากลัวผลการตรวจ ร้อยละ 53 ของผู้หญิง ไม่ร็เลยว่า แอลกอฮอล์ที่พวกเธอดื่มนั้น เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดโรคมะเร็งเต้านม ได้ ร้อยละ 50 ของผู้หญิง ไม่ทราบว่า โรคอ้วน หรือ การที่มีน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้น มีผลโดยตรง ต่ออัตราการเกิดโรคมะเร็งเต้านม แล้วคุณหละ ตรวจเต้านมของตัวเองบ้างรึปล่าว ? …

Continue reading ‘ผู้หญิงส่วนใหญ่ ละเลย การตรวจเต้านม ด้วยตนเอง’ »