อาการมะเร็งเต้านม

4 entries have been tagged with อาการมะเร็งเต้านม.

มะเร็งเต้านม อาการของมะเร็งเต้านม ระยะต่างๆ

มะเร็งเต้านม

มะเร็งเต้านม ระยะที่ 1 : คือ ระยะเริ่มแรก ซึ่งจะไม่มีอาการป่วยจะมีเพียงการตรวจเจอก้อนเนื้อขนาดเล็ก
- ก้อนเนื้อมะเร็ง ที่ตรวจเจอ จะมีขนาดเล็กกว่า 2 ซม.
- มะเร็ง ระยะที่ 1 เชื้อมะเร็งยังไม่ลุกลามเข้าสู่ ต่อมน้ำเหลือง
- มะเร็ง ระยะที่ 1 เชื้อมะเร็งยังไม่ลุกลามเข้าสู่ ต่อมอวัยวะอื่น

หากตรวจพบมะเร็งเต้านม ตั้งแต่ระยะที่ 1 ผู้ป่วยมีโอกาส ที่จะรักษาได้หายขาดถึง 80% เลยที่เดียว ดังนั้น สำหรับผู้หญิงทุกคนที่เข้าสู่่ช่วงวัย ที่มีความเสี่ยงกับการเกิดมะเร็งเต้านม ควรหมั่นตรวจมะเร็งเต้านม ด้วยตัวเองบ่อยๆ เพื่อให้สามารถตรวจเจอมะเร็งได้ตั้งแต่ระยะแรก และทำการรักษาได้ทันท่วงที

มะเร็งเต้านม

มะเร็งเต้านม ระยะที่ 2
1. มะเร็งเต้านม ในระยะที่ 2 กรณีที่ 1 ก้อนมะเร็งที่มีขนาด 2 ถึง 5 ซม.
- เซลย์มะเร็ง ลุกลามไปถึงต่อมน้ำเหลืองบริเวณรักแร้
- การลุกลามของมะเร็ง อาจจะกระจายไปต่อมน้ำเหลืองและบริเวณที่อยู่ใกล้
2. มะเร็งเต้านม ในระยะที่ 2 กรณีที่ 2 ก้อนมะเร็งที่มีขนาดมากกว่า 5 ซม.
- เซลย์จะลุกลามไปถึงต่อมน้ำเหลืองบริเวณรักแร้
- ก้อนมะเร็งอาจยังไม่ปรากฎในเต้านม อย่างไรก็ตาม เซลล์มะเร็งอาจจะกระจายไปถึง ต่อมน้ำเหลืองแล้ว

มะเร็งเต้านม

มะเร็งเต้านม ระยะที่ 3 : มะเร็งเต้านม มีการลุกลามของเซลล์มะเร็ง อาจลุกลามไปที่ต่อมน้ำเหลืองที่คอ
1. มะเร็งเต้านม ระยะที่ 3 กรณีที่ 1 ขนาดของก้อนมะเร็งมีขนาดเล็กกว่า 5 ซม. (2นิ้ว)
- ไม่มีก้อนที่เต้านม แต่มีมะเร็งที่ต่อมน้ำเหลืองและบริเวณที่อยู่ใกล้
- เนื้องอกมีขนาดเล็กกว่า 5 ซมและมีการแพร่กระจายไปยังต่อมน้ำเหลืองใต้รักแร้
2. มะเร็งเต้านม ระยะที่ 3 กรณีที่ 2 มะเร็งที่มีขนาดใหญ่กว่า 5 ซม. (2นิ้ว)
- เนื้องอกมีการแพร่กระจายไปยังอวัยวะใกล้เคียง เช่นกล้ามเนื้อหรือผิวหนัง
- มะเร็งแพร่กระจายไปต่อมน้ำเหลืองที่คอ
- มะเร็งแพร่กระจายไปยังเนื้อเยื่อใกล้เคียง หรือต่อมน้ำเหลืองใต้รักแร้

หมายเหตุ : ในบางครั้ง มะเร็งผิวหนัง ที่เกิดขึ้นบริเวณเต้านม สามารถจัดเป็นมะเร็งระยะที่ 3 ได้เช่นกัน เนื้องจากใะเร็งผิวหนังจะไม่มีก้อนเนื้องอก แต่จะพบเชื้อมะเร็งได้ในท่อน้ำเหลือง

มะเร็งเต้านม ระยะที่ 4 : มะเร็ง ได้แพร่กระจาย ลุกลามไปยังอวัยวะอื่นๆในร่างกาย มะเร็งระยะสุดท้าย เซลล์จะแบ่งตัวไม่หยุด ร่างกายของผู็ป่วย จะไม่สามรถควบคุมการแบ่งตัวของเซลย์มะเร็งได้ ซึ่งการกระจายแพร่ผ่านทาง กระแสเลือด หรือ ค่อมน้ำเหลือง เรียกการแพร่กระจายนี้ว่า Metastasis มะเร็งเต้านมในระยะสุดท้าย ถือ เป็นระยะที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเสียชีวิต และ อาจต้องมีการตัดหน้าอกเพื่อกำจัดเซลย์มะเร็ง

ขนาด และชื่อเรียกโดยทั่วไป ของหน่วยเรียกขนาดของมะเร็ง
- ก้อนเนื้อ ขนาดเมล็ดข้าวโพด คือ ก้อนมะเร็งขนาด 1 ซม.
- ก้อนเนื้อ ขนาดเมล็ดถั่ว คือ ก้อนมะเร็งขนาด 2 ซม.
- ก้อนเนื้อ ขนาดสตรอเบอรี่ คือ ก้อนมะเร็งขนาด 3 ซม.
- ก้อนเนื้อ ขนาดขมะนาวลูกเล็ก คือ ก้อนมะเร็งขนาด 5 ซม.

วิธีตรวจเต้านมด้วยตนเอง การตรวจเต้านมด้วยตนเอง

วิธีตรวจเต้านมด้วยตนเอง

วิธีตรวจเต้านมด้วยตนเอง

การตรวจเต้านมตนเอง อย่างสม่ำเสมอในสตรี วัยตั้งแต่ 25-45 ปี นั้น จะช่วยให้ สามารถพบสิ่งผิดปกติของเต้านม ได้ตังแต่เริ่มมีอาการ โดยเฉพาะการพบก้อน ตุ่มหรือไตแข็งผิดปกติที่เต้านม ซึ่งทำให้ สามรถตัดสินใจรีบปรึกษาแพทย์ เพื่อตรวจว่า ก้อนเนื้อที่หน้าอกที่พบนั้น มีอันตรายหรือไม่ เพราะหาก ก้อนเนื้อที่ตรวจเจอนั้น เป็นเนื้อร้าย หรือ มะเร็งเต้านม ก็จะได้เข้ารับการรักษาทันที ยิ่งพบความผิดปกติได้เร็วเพียงไร โอกาสในการักษาให้หายขาดและปลอดภัย ก็มีมากขึ้นเพียงนั้น วิธีที่จะพบความผิดปกติของเต้านม ตั้งแต่ ระยะเริ่มแรก คือ การตรวจเต้านม ด้วยตนเองเดือนละครั้ง ซึ่งควรทำการตรวจ หลังหมดประจำเดือนประมาณ 7 วัน ในช่วงที่เต้านมคัดตึง ไม่ควรทำการตรวจ เพราะการตรวจอาจผิดพลาดได้

การตรวจเต้านมด้วยตนเอง ทำดังนี้

ขั้นที่ 1 ตรวจในขณะอาบน้ำ

วิธีตรวจเต้านมด้วยตนเอง

วิธีตรวจเต้านมด้วยตนเอง

ระหว่าง อาบน้ำเป็นระยะเวลาที่ผิวหนังเปียก ลื่นทำให้การตรวจง่ายขึ้น ทำได้โดยใช้ปลายนี้วมือวาง ราบบนเต้านม ให้คลึง สัมผัสเบาๆ ทั่วเต้านม เพื่อหา ก้อนเนื้อ หรือ ไตแข็งบนเต้านม จากนั้น ตรวจเต้านมขั้นต่อไป

ขั้นที่ 2 การตรวจหน้ากระจก

วิธีตรวจเต้านมด้วยตนเอง

ตรวจเต้านม 1

วิธีตรวจเต้านมด้วยตนเอง

ตรวจเต้านม 2

ก. ให้ยืนตรงมือแนบลำตัว ยกแขนขึ้นสูงเหนือศีรษะ ให้สัวเกตุรูปทรง ลักษณะของเต้านม ว่าผิดรูป หรือ มีความผิดปกติใดๆหรือไม่ ข. ยกมือท้าวเอว กดสะโพกแรง ๆ สังเกตดูลักษณะ ของหน้าอก มีความผิดปกติ หรือไม่

ขั้นที่ 3 การตรวจในท่านอน

วิธีตรวจเต้านมด้วยตนเอง

วิธีตรวจเต้านมด้วยตนเอง

วิธีตรวจเต้านมด้วยตนเอง

วิธีตรวจเต้านมด้วยตนเอง

วิธีตรวจเต้านมด้วยตนเอง

วิธีตรวจเต้านมด้วยตนเอง

ตรวจเต้านม ภาพที่ 1
ตรวจเต้านม ภาพที่ 2
ตรวจเต้านม ภาพที่ 3

นอนราบ ยกมือข้าง อีกมือหนึ่งรองใต้ศีรษะ ใช้มือข้างที่ยก ตรวจคลำให้ทั่วทุกส่วน ของเต้านม ตามลำดับ ภาพ 1, 2 และ 3 ให้เริ่มต้นที่จุดบริเวณส่วนนอกเหนือสุดของเต้านม วนมือรอบเต้านม ค่อยลดขนาดของวงแคบเข้าจนถึง บริเวณหัวนม จากนั้นให้ บีบหัวนมโดยใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ สังเกตดูว่ามี น้ำเลือด หรือ น้ำหนอง หรือ น้ำใส ๆ ออกมาหรือไม่ ถ้าไม่มี ให้ทำแบบเดียวกับเต้านมอีกข้างนึง

สาเหตุ มะเร็งเต้านม และ การรักษา มะเร็งเต้านม

การรักษามะเร็งเต้านม

มะเร็งเต้านม เป็นอีกหนึ่งโรคร้ายแรง ที่เกิดขึ้นได้กับผู้หญิงทุกคน มะเร็ง เป็นสาเหตุการตายที่สำคัญอย่างหนึ่งในสตรีอายุ 35 ปีขึ้นไป ซึ่ง มะเร็งเต้านมนั้น เราสามารถตรวจเจอได้ด้วยตนเองด้วย การตรวจเต้านม ซึ่งจะทำให้เราได้รับการรักษาแต่เนิ่นๆ หากพบความผิดปกติเกี่ยวกับเต้านม วันนี้เราเลย จะขอนำเสนอ วิธีการรักษาของผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งเต้านม ซึ่งในการรักษาจะมี 2 วิธีหลักๆ คือ รักษาโดยการผ่าตัด และ การใช้เคมีบำบัดเพื่อการรรักษา

รักษา มะเร็งเต้านม โดยการผ่าตัด

  • วิธี Radical mastectomy คือ การผ่าตัดเต้านมซีกนั้นออกไปหมด กล้ามเนื้อใต้นม ต่อมน้ำเหลืองบริเวณรอบๆ จะถูกผ่าตัดออกทั้งหมดเพื่อป้องกันไม่ให้มะเร็งลุกลาม วิธีนี้เป็นวิธี ที่จะใช้เมื่อพบว่า มะเร็งได้ลุกลามไปมากแล้ว ในผู็ป่วยที่ตรวจพบ ตั้งแต่ระยะแรก และ มะเร็งยังมีขนาดเล็ก แพทย์อาจใช้วิธีที่เรียกว่า Simple mastectomy
  • วิธี Radio-Therapy คือ การฉายรังสีบริเวณที่ ทำการผ่าตัด ก้อนเนื้อ ออกไปแล้ว
  • วิธี Chemo-therapy คือ การให้ยา ผ่านทางหลอดเลือด

ในระยะหลัง เมื่อวิทยาการ ได้เจริญก้าวหน้ามากขึ้น ได้มี วิธีศัลยกรรมแบบ Lumpectomy ผู้เสนอ วิธีรักษามะเร็ง วิธีนี้ คือ ศาสตราจารย์เบลเล็ต (Baillet) และ ศาสตราจารย์เมย์ลิน (Maylin) ใช้ับ มะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรก จนถึง ระยะขนาดไม่โตเกิน 2 นิ้ว วิธีนี้ จะสีการใช้รังสี เข้ามาร่วมด้วยโดย
แพทย์จะใช้หลอดพลาสติก ใส่ลงไปในหลุมที่เอาก้อนมะเร็งไปแล้ว ใช้ไอริเดียม 192 (IRIDIUM 192) ใส่หลอดพลาสติก และทำการฉายรังสีอย่างแรง เข้าไปเพื่อฆ่าเซลย์มะเร็งที่อาจหลงเหลืออยู่ ภายใน 24 หรือ 48 ชั่วโมง แล้วจึงนำหลอดพลาสติคออก วิธีนี้ เต้านม ของผู้ป่วยจะคงรูปร่างเหมือนเดิม

รักษา มะเร็งเต้านม โดยการผ่าตัด โดยใช้เคมีบำบัด
ยารักษามะเร็ง ที่ชื่อ adriamycin สามารถทำให้ขนาดของมะเร็งลดจาก 5 นิ้วลงมาเป็น 4 นิ้วภายใน 2 เดือน และเมื่อ มะเร็งมีขาดเล็กลงเหลือประมาณ 2 นิ้ว จะใช้โคบอลต์และไอริเดียม 192 ฉายซ้ำไปที่ก้อนเนื้อมะเร็ง เพื่อเป็นการป้องกัน เซลล์มะเร็ง กระจายตัวผู้ป่วยต้องทำเคมีบำบัด อีก 18 เดือน แต่วิธีนี้ันั้น ทางการแพทย์ส่วนใหญ่ยังไม่ให้การยอมรับ

ผู้หญิงส่วนใหญ่ ละเลย การตรวจเต้านม ด้วยตนเอง

โรคมะเร็งเต้านม ในผู้หญิงนั้น เป็นโรคที่หาก มีการตรวจพบตั้งแต่ เริ่มมีอาการ หรือ เริ่มเกิดก้อนเนื้อก่อตัว ที่เต้านม ของผู้ป่วย ย่อมจะส่งผลให้สามรถเข้ารับการรักษาได้อย่างรวดเร็ว และ โอกาสที่จะหายจากโรค ก็จะมีสูงขึ้นมากๆ แต่ Breakthrough Breast Cancer ได้รายงาน ผลสำรวจเกี่ยวกับ การตรวจเต้านมของตนเอง ของผู้หญิง 1000 คน ดังนี้

  • ร้อยละ 13 ของผู้หญิง ไม่คิดว่าจำเป็นที่จะต้องตรวจเต้านมของตนเอง
  • ร้อยละ 18 ของผู้หญิง ไม่รู้เลยว่าเราจำเป็นต้องตรวจเต้านมตัวเองด้วย
  • ร้อยละ 15 ของผู้หญิง ไม่ตรวจโดยให้เหตุผลว่ากลัวผลการตรวจ
  • ร้อยละ 53 ของผู้หญิง ไม่ร็เลยว่า แอลกอฮอล์ที่พวกเธอดื่มนั้น เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดโรคมะเร็งเต้านม ได้
  • ร้อยละ 50 ของผู้หญิง ไม่ทราบว่า โรคอ้วน หรือ การที่มีน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้น มีผลโดยตรง ต่ออัตราการเกิดโรคมะเร็งเต้านม

แล้วคุณหละ ตรวจเต้านมของตัวเองบ้างรึปล่าว ? หมั่นตรวจสุขภาพของคุณเอง ซะตั้งแต่วันนี้ เพราะ ไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดอะไรข้ึนกับตัวเราได้ดีเท่าตัวเราเอง โรคทุกชนิด ถ้าได้รับการรักษาอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่วนระยะเริ่มต้นแล้วหละก็ โอกาสที่จะหายจากโรคนั้น ก็จะมีมากขึ้น โรคมะเร็งเต้านม ก็เช่นกัน

web analytics