ผักใบเขียว โรคเบาหวาน

1 entry has been tagged with ผักใบเขียว โรคเบาหวาน.

ผักสีเขียว…ป้องกันโรคเบาหวาน

การศึกษาเปิดเผยว่าการรับประทานผักปวยเล้งและผักใบเขียวมากๆ จะสามารถลดความเสี่ยงของโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ได้

การศึกษาครั้งนี้ ดำเนินงานโดย Patrice Carter จากมหาวิทยาลัยเลสเตอร์ โดยนักวิจัยได้ทำการทบทวนข้อมูลจาก 6 การศึกษา ซึ่งประกอบด้วยผู้เข้าร่วมการศึกษาจำนวน 220,000 คน เกี่ยวกับความสัมพันธ์กันระหว่างการบริโภคผักและผลไม้และโรคเบาหวานชนิดที่ 2

ผลการศึกษาพบว่าการรับประทานผักใบเขียวประมาณ 1   1/2 หน่วยบริโภคจะสามารถลดความเสี่ยงของโรคเบาหวานได้ร้อยละ 14 แต่การรับประทานผลไม้และผักรวมกันกลับมีผลเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

องค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุว่าในปัจจุบันมีผู้คนกว่า 220 ล้านคนทั่วโลกกำลังทุกข์ทรมานกับโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และสามารถคร่าชีวิตผู้คนได้มากกว่าหนึ่งล้านคนในแต่ละปี แต่โรคนีี้ก็สามารถป้องกันได้ด้วยการรับประทานอาหารที่ถูกต้องและการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพราะฉะนั้นเริ่มดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้ เพื่อสุขภาพที่ดีตั้งแต่วินาทีถัดไป

ข่าวจาก: ZEENEWS.COM

web analytics