เก้าอี้สำหรับคนอ้วน

บางครั้งก็ดูจะเป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจสำหรับการอยู่ร่วมกันในสังคม สำหรับที่นั่งรอรถโดยสาร หรือรถไฟในสถานีขนส่งสาธารณะต่าง ๆ เพราะหลายครั้งผู้ที่น้ำหนักเกินก็ถูกมองข้ามความใส่ใจไปจากบริการสาธารณะ เช่น เก้าอี้ที่จัดไว้รอ มีขนาดไม่พอที่จะสามารถนั่งรอรถโดยสารหรือรถไฟได้

ที่เมืองเซาเปาโล ประเทศบราซิล ได้มีการ “เอาใจเขามาใส่ใจเรา” โดยมีบริการเก้าอี้นั่งรอรถโดยสารสำหรับคนอ้วน โดยเก้าอี้สีฟ้าตัวนี้สามารถรับน้ำหนักได้ถึง 550 ปอนด์ หรือเท่ากับ 250 กิโลกรัม

แต่หัวหน้าของการขนส่งรถไฟใต้ดินที่เมืองเซาเปาโลกล่าวว่า ที่นั่งประเภทนี้มักไม่มีผู้โดยสารนั่ง โดยผู้ที่น้ำหนักเกินนั้นอายที่จะนั่งที่นั่งพักที่จัดไว้ให้ เพราะเคยมีการโฆษณาล้อเลียนทางโทรทัศน์เกี่ยวกับที่นั่งสำหรับคนอ้วนนี้ว่า “สงวนไว้เฉพาะสำหรับคนอ้วนเท่านั้น”

จะโทษใครได้ล่ะทีนี้

ชมภาพเก้าอี้จาก treehugger