เพราะว่าเธอสวยและสาว จึงทำให้ฉันนั้นสนใจตัวเธอ

ภาพ: นิทรรศการในพิพิธภัณฑ์ลูฟว์ เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส