“มอง..เธอสาวเธอสวยฉันจึงได้มอง…”

“มอง..เธอสาวเธอสวยฉันจึงได้มอง…”

ภาพ: นิทรรศการในพิพิธภัณฑ์ลูฟว์ เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส

“มอง..เธอสาวเธอสวยฉันจึงได้มอง…”

ภาพ: นิทรรศการในพิพิธภัณฑ์ลูฟว์ เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส