ปกป้องท้อง…ป้องกันอาการปวด

อาการปวดท้องอาจมีสาเหตุมาจากปัจจัยต่างๆ เช่น อาหารและวิถีการดำเนินชีวิต ,ภาวะเจ็บป่วยและการติดเชื้อ แต่ไม่ต้องกังวลเพราะนี่คือคำแนะนำที่จะสามารถช่วยป้องกันอาการปวดตามที่ The U.S. National Library of Medicine ได้ระบุไว้ ดังต่อไปนี้

รับประทานอาหารมื้อเล็กๆ หลายๆ มื้อ แทนการรับประทานอาหารมื้อใหญ่เพียงมื้อเดียว
เลือกรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ, อาหารที่สมดุลซึ่งควรเป็นอาหารที่มีเส้นใยสูง และอาหารที่อุดมไปด้วยผักและผลไม้
หลีกเลี่ยงอาหารที่ก่อให้เกิดก๊าซในกระเพาะอาหาร
เครื่องดื่มน้ำเป็นจำนวนมากในแต่ละวัน
ออกกำลังกายเป็นประจำ

ข่าวจาก: Drugs.com