เกินกว่าง่วง

บังอรง่วงนอนอรชรหลงหลับไหลกลางกิ่งไม้พงไพรท่ามอุ่นไอแดดรอนแรม

ภาพจาก: cuteOVERLOAD