“มอง..เธอสาวเธอสวยฉันจึงได้มอง…”

ภาพ: นิทรรศการในพิพิธภัณฑ์ลูฟว์ เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส