ตกได้ตัวเดียวก็เกินพอ

ตกได้ตัวเดียวก็เกินพอ

ภาพ : THE WALL STREET JOURNAL